Tylko do 14 marca br. można zgłosić do programu Zaproś nas do siebie! samorządową instytucję kultury, która jest gotowa do aktywnego uczestnictwa w inicjatywie, chce czerpać z lokalnych zasobów kulturowych i nie boi się zmian. Spośród wszystkich zgłoszeń wyłonionych zostanie 16 instytucji kultury z całej Polski, których przedstawiciele spędzą ponad 300 godzin na wizytach studyjnych, warsztatach i pracy nad ofertą programową na 2020 r.

Jak podkreśla na swojej stronie internetowej organizator, Narodowe Centrum Kultury, udział w projekcie oznacza gotowość do pracy nad merytorycznym rozwojem oferty programowej instytucji oraz rozwojem kompetencji pracowników instytucji.

Do projektu są zaproszone te instytucje, które takiego wsparcia poszukują i chcą z niego skorzystać. Biorąca udział w projekcie instytucja podlega zmianom, które dotyczą: całego zespołu — pracowników oraz dyrektora; pracy nad ofertą programową instytucji kultury — opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.

Instytucjom, które wezmą udział w projekcie, NCK oferuje wsparcie w zakresie:

  • wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze tworzenia i rozwoju oferty programowej instytucji,
  • wzmocnienia kompetencji w zakresie zarządzania, budowania zespołu, komunikacji w zespole,
  • wsparcia w przygotowaniu oferty programowej instytucji kultury na 2020 r., osadzonej w tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.

W tegorocznej edycji zaplanowano pięć wizyt studyjnych, dwa warsztaty dla dyrektorów instytucji i koordynatorów projektów, konsultacje z ekspertami oraz zadania domowe, które zaangażują cały zespół. Uczestnicy mają zapewnione nie tylko morze inspiracji i energii do dalszego rozwoju ich instytucji kultury, ale także wsparcie z zakresu wzmacniania kompetencji całego zespołu, mapowania lokalnych zasobów kulturalnych, budowania marki instytucji i jej oferty. Tematyka warsztatów i wizyt studyjnych to budowanie zespołu i tworzenie oferty programowej instytucji opartej na tożsamości lokalnej i lokalnych zasobach (zarządzanie zespołem, budowanie zespołu, komunikacja w zespole, edukacja artystyczna, edukacja kulturalna, dziedzictwo materialne, dziedzictwo niematerialne, współpraca z mieszkańcami, wolontariat w kulturze, organizacja wydarzeń kulturalnych).

Regulamin programu i wzór porozumienia dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury.