To nowa strona internetowa z zasobami na temat twórczych przestrzeni (makerspace i nie tylko) działających w bibliotekach. Strona jest elementem projektu o tej samej nazwie, którego edycję pilotażową Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zrealizowała w 2018 r. pięciu polskich bibliotekach.

Jak wynika z informacji zawartych na stronie Kluby Kreatywności, celem projektu jest:

  • zachęcenie bibliotek publicznych do uruchamiania i prowadzenia lokalnych klubów kreatywności — miejsc, w których mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem technologii cyfrowych i innych;
  • zachęcanie bibliotek do rozwijania działalności edukacyjnej i wdrażania nowych form i metod pracy edukacyjnej (eksperymentowanie, uczenie się przez zabawę, praca metodą projektu, praca zespołowa, rozwijanie twórczego potencjału);
  • dostarczenie bibliotekom wsparcia, wiedzy i zasobów edukacyjnych niezbędnych do uruchomienia klubu oraz rozwój kompetencji bibliotekarzy w zakresie prowadzenia nowatorskich działań dla mieszkańców;
  • przetestowanie różnych modeli organizacyjnych funkcjonowania twórczych przestrzeni typu makerspace i podobnych, w których mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem technologii cyfrowych i innych;
  • uzyskanie dobrych praktyk, wniosków i innych danych przydatnych do zwiększenia skali projektu;
  • promowanie bibliotek jako miejsc, w których mieszkańcy w różnym wieku mogą tworzyć, eksperymentować, uczyć się poprzez współpracę i zabawę oraz zwiększać dzięki temu lokalny kapitał swoich społeczności.

Na stronie Kluby Kreatywności można więc znaleźć:

  • Zasobnik, w którym omawiane są m.in. koncepcje twórczych przestrzeni, formy organizacyjne, jakie taka przestrzeń może przybierać, opisy, jak taka przestrzeń może być wyposażona i jakie działania może prowadzić, a także wiele przykładów z całego świata;
  • Kluby — opisy klubów, które powstały w ramach edycji pilotażowej projektu oraz informacje o ich wyposażeniu i działaniach;
  • Inspiracje — przykłady twórczych działań zrealizowanych lub możliwych do realizacji w twórczych przestrzeniach bibliotek.

Tylko korzystać!