Jeszcze tylko do 15 kwietnia można przesyłać zgłoszenia do udziału w OPEN PLATFORM — prezentacjach polskich artystów sztuki tańca i choreografii. Odbędą się one podczas finału Polskiej Platformy Tańca, w dniach od 5 do 8 września 2019 r. w Gdańsku. Głównymi współorganizatorami Platformy w 2019 r. są Stowarzyszenie Teatr Dada von Bzdülöw oraz Fundacja Polka dot.

Wybrani artyści będą mogli zaprezentować przed międzynarodowym gronem kuratorów, przedstawicieli festiwali oraz instytucji, zaproszonych na Platformę główne założenia swojej twórczości, obszary zainteresowań, kierunki i modele współpracy, które ich interesują. Spotkanie będzie doskonałą okazją do nawiązania partnerstw i promocji dotychczasowych osiągnięć tanecznych i choreograficznych polskich artystów. Artyści, którzy chcą wziąć udział w inicjatywie, powinni wypełnić formularz online.

W zgłoszeniu powinny się znaleźć następujące informacje:

  • imię i nazwisko lub nazwa zespołu;
  • życiorys artystyczny;
  • odpowiedź na pytanie „Dlaczego chcesz się zaprezentować podczas Polskiej Platformy Tańca 2019?”;
  • linki do stron przedstawiających twórczość artysty lub nagrań wybranych spektakli.

Komisja, składająca się z przedstawicieli organizatorów, wybierze piętnastu artystów do udziału w OPEN PLATFORM, a następnie poinformuje ich o tym najpóźniej do 15 maja 2019 r.

Zaproszeni twórcy przygotują swoje prezentacje:

  • przy wsparciu trenera,
  • podczas grupowych warsztatów z komunikacji oraz indywidualnych konsultacji.

Warunkiem wzięcia udziału w prezentacji jest uczestnictwo w warsztatach przygotowujących.

Informacji o OPEN PLATFORM, udziela koordynatorka Polskiej Platformy Tańca, Karolina Wycisk, adres email: info@polskaplatformatanca.pl.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie internetowej Polskiej Platformy Tańca 2019.