Zgłoszenia do programu trwają do 30 czerwca 2019 r. Jego organizatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Instytut zamierza wspierać zwłaszcza te projekty, które proponują podjęcie poszukiwań dążących do stworzenia nowatorskich i eksperymentalnych propozycji artystycznych oraz prezentujących oryginalne metody pracy nastawione na odkrycie lub twórcze wykorzystanie nowych form sztuki teatralnej, estetyki i języka scenicznego. Tegoroczny budżet projektu wynosi 100 000 zł brutto.

Jak twierdzą twórcy projektu, w obecnym systemie finansowania działalności kulturalnej — systemie grantowo-projektowym — bardzo trudno prowadzić pracę o charakterze eksperymentalnym, laboratoryjnym, zajmującą bardzo dużo czasu, której rezultaty ani szanse powodzenia nie są znane. Czasem bardzo dobrze wymyślony projekt i ciekawe założenia kończą się „produktywną” klęską, czyli porażką, którą można przekuć na coś pozytywnego. Ich zdaniem w „Placówce” nie chodzi o to, żeby kreować „produktywne klęski”, ale żeby umożliwić różnym grupom i artystom sprawdzenie — bez presji czasu i rozliczeń — swoich pomysłów, intuicji i idei. Efektem ma być stworzenie nowej jakości teatralnej czy performatywnej. Jak wynika z informacji zawartych na stronie programu „Placówka”, idea nawiązuje do tradycji polskiego teatru eksperymentalnego XX w., który zdobył wiele docenianych na świecie osiągnięć.

Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres jbiernacka@instytut-teatralny. pl. Zwycięzców wybierze komisja, którą tworzą przedstawiciele wszystkich działów programowych Instytutu Teatralnego. W pierwszym etapie, czyli najpóźniej do 15 października, zostaną wybrane minimum trzy projekty przyjęte do rozmów kwalifikacyjnych, a po ich zakończeniu komisja wybierze artystę lub grupę twórczą zaproszoną w danej edycji do współpracy. Laureata poznamy pod koniec listopada 2019 r.

Postępy w realizacji projektów oraz ich dokumentację można śledzić na prowadzonym przez twórców programu „Placówka” blogu oraz stronie inicjatywy na Facebooku.

Szczegółowe informacje na temat warunków aplikowania znaleźć można w regulaminie V edycji programu, dostępnym na stronie Instytutu Teatralnego. Program „Placówka” wystartował w 2015 r., a w jego ramach zrealizowano już pięć projektów.