European Museum Forum prowadzi kolejny nabór zgłoszeń do konkursu Europejska Nagroda Muzealna Roku 2020. Mogą do niego przystąpić muzea z całej Europy, które rozpoczęły swą działalność lub przeszły znaczącą modernizację po 1 stycznia 2016 r. Nagroda EMYA to prestiżowe wyróżnienie dla muzeów europejskich, przyznawane od 1977 r., którego celem jest nagrodzenie najcenniejszych wydarzeń w europejskim sektorze muzealnym i inspirowanie do wprowadzania innowacji w muzeach.

Europejskie Forum Muzeów (EMF) to niezależna organizacja pozarządowa, której misją jest promowanie innowacji w muzealnictwie i zachęcanie do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między muzeami w całej Europie. EMF działa pod auspicjami Rady Europy i realizuje wiele projektów w obszarze kultury. Poza Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w 2016 r. nagrodę EMYA otrzymało także Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, a rok później specjalne wyróżnienie otrzymało Muzeum Śląskie. Zwycięzcą ubiegłorocznej nagrody EMYA za 2018 rok zostało The Design Museum z Londynu. Laureaci nagrody za 2019 r. zostaną ogłoszeni w maju na uroczystej gali.

Więcej informacji na stronie European Museum Forum.