Jeszcze tylko do 10 maja br. Narodowe Centrum Kultury przyjmuje prace w ogólnopolskim konkursie Polszczyzna wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Zorganizowano go w ramach kampanii Ojczysty — dodaj do ulubionych, a jego celem jest zwrócenie uwagi na sytuację polszczyzny po wejściu Polski do UE. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy na jeden z zaproponowanych tematów:

  • Rola i znaczenie języka polskiego w Unii Europejskiej;
  • Polszczyzna wobec globalizacji;
  • Czym jest puryzm językowy dzisiaj? Czy warto być purystą?

Jury wyłoni po jednym zwycięzcy w dwóch kategoriach:

  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
  • studenci.

Autor najlepszej pracy w każdej z tych kategorii otrzyma nagrodę w wysokości 2000 zł brutto, a autor pracy zasługującej na wyróżnienie — 1000 zł brutto.

Prace konkursowe należy wysyłać w formie wydruku na adres Narodowego Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie Konkurs literacki.