Do 17 maja br. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjmuje zgłoszenia do tegorocznej, osiemnastej już edycji Nagrody Norwida. Nagrodę przyznaje się za wybitne dzieło lub kreację, które powstały w ciągu roku poprzedzającego rok przyznania nagrody.

Celem i ideą nagrody jest przede wszystkim ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów mazowieckich — z pochodzenia lub wyboru — przyczyniających się do wzrostu rangi regionu na mapie kulturalnej Polski i Europy.

Tworzących na Mazowszu artystów można zgłaszać:

  • w 4 kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr — za dzieło lub kreację powstałe w 2018 r. oraz
  • do nagrody „Dzieło życia” — za całokształt twórczości.

Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, wydawnictwa i redakcje oraz twórcy indywidualni i członkowie kapituł. Dodatkowo kandydatów do nagrody „Dzieło życia” mogą zgłaszać także mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: dane osobowe kandydata, notę biograficzną, szczegółowe uzasadnienie wniosku z udokumentowaną charakterystyką osiągnięcia stanowiącego podstawę zgłoszenia kandydatury.

Zgłoszenie można wypełnić na stronie internetowej lub pobrać wniosek i po wypełnieniu wysłać na adres: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa, z dopiskiem Nagroda Norwida lub na e-mail: nagrodanorwida@mazovia.pl.

Cztery kapituły składające się z przedstawicieli twórców i instytucji kultury autorytetów w swojej dziedzinie oraz radnych z Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyłaniają 12 nominowanych (po 3 twórców w każdej dziedzinie sztuki), a następnie na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu urodzin poety — 24 września, ogłaszają nazwiska 4 laureatów. Każdy laureat nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną 20 000 zł (a laureat nagrody „Dzieło życia” — 25 000 zł), okolicznościową statuetkę oraz dyplom z podpisami Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nominowani otrzymują medal pamiątkowy.

Szczegóły, regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Nagrody Norwida.