Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do I edycji nagrody poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej za najlepsze haiku w 2018 r. Organizatorem inicjatywy jest Polskie Stowarzyszenie Haiku. Patronką nagrody jest Ewa Tomaszewska (1957–2013) — poetka, tłumaczka i eseistka, popularyzatorka poezji haiku w Polsce i poza jej granicami.

Nagradzając co roku wyróżniających się polskich poetów haiku, organizator pragnie uczcić osobę i dokonania Ewy Tomaszewskiej oraz propagować haiku klasyczne i współczesne, oparte o klasyczne wzorce japońskie.

Nagroda skierowana jest do środowiska literackiego, organizacji i stowarzyszeń twórczych, wydawnictw, instytucji kultury, portali i mediów poetyckich, poetów niezrzeszonych i osób fizycznych.

Haiku to pochodząca z XVII-wiecznej Japonii nierymowana, trójwersowa miniaturka poetycka. Biorące w konkursie haiku musi być opublikowane po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r. w kraju lub za granicą przez żyjącego autora polskiej narodowości. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: haiku opublikowane w języku polskim oraz haiku opublikowane w języku angielskim. Laureatem inicjatywy może zostać tylko jedno haiku w każdej kategorii.

Do nagrody można zgłosić 1‒3 haiku w języku polskim i od 1 do 3 haiku w języku angielskim, zarówno własnego autorstwa, jak i innych autorów.

Zgłoszenie w ramach inicjatywy powinno zawierać: imię i nazwisko autora, miejsce publikacji, w tym tytuł i ISBN, nazwę i numer wydania czasopisma, adres publikacji internetowej oraz nazwę i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej.

Spośród nadesłanych zgłoszeń kapituła wybierze 10 haiku nominowanych do nagrody w obu kategoriach, a następnie przedstawi laureatów.

Nagrodę stanowią list gratulacyjny, statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł brutto.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny, tak jak i regulamin konkursu, na stronie Polskiego Stowarzyszenie Haiku.