Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji 2019/2020 programu upływa 17 czerwca 2019 r. Celem programu jest prowadzenie badań naukowych w zaniedbanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Tegoroczny budżet programu wynosi 150 000 zł.

Adresatami programu Białe plamy — muzyka i taniec są polscy i zagraniczni naukowcy, którzy planują prowadzenie badań, w Polsce lub na świecie, dotyczących zaniedbanych lub mało znanych obszarów polskiej muzyki lub tańca, bez ograniczeń chronologicznych i gatunkowych.

Efektem tych badań mają być opracowania:

  • w formie pisemnej (np. praca muzykologiczna, artykuł naukowy, katalog twórczości, baza danych, rekonstrukcja utworu, opracowanie krytyczno-źródłowe itp.);
  • z zakresu np. twórczości kompozytorskiej, działalności artystycznej, aktywności muzykologicznej, kultury muzycznej i recepcji muzyki lub tańca w Polsce oraz historii, teorii i estetyki tańca polskiego.

Komisja opiniująca poda wyniki naboru 20 lipca 2019 r., a następnie ogłosi listę zatwierdzonych projektów na stronie internetowej instytutu.

Wzór formularza aplikacyjnego dostępny jest na stronie Instytutu Muzyki i Tańca.