Tylko do 11 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do XXI edycji programu stypendialnego Thesaurus Poloniae. Jest to trzymiesięczny program stypendialny skierowany do obcokrajowców prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Polski i Europy Środkowej.

Stypendium pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program realizuje Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie już od 2009 r.

O stypendium mogą się ubiegać osoby zajmujące się historią, historią sztuki, socjologią, etnografią oraz antropologią kulturową i innymi naukami pokrewnymi. Jednorazowy pobyt stypendialny trwa trzy miesiące, jest realizowany pomiędzy początkiem września a końcem grudnia tego samego roku. Podczas pobytu stypendysta prowadzi pracę naukową w Krakowie.

O Thesaurus Poloniae można ubiegać się w dwóch programach:

  • Senior — dla profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora (3500 zł miesięcznie) oraz
  • Junior — dla doktorantów (2500 zł miesięcznie).

Dodatkowo każdy uczestnik programu otrzymuje jednorazowy grant na zakup książek oraz pomocy naukowych (1500 zł), który wypłaca się z pierwszym stypendium. Wsparcie, które oferuje stypendystom MCK, to:

  • korzystanie z własnej biblioteki, której czytelnia zaopatrzona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
  • pomoc w dotarciu do archiwów i bibliotek, jak również oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich placówek naukowych i kulturalnych,
  • samodzielny, w pełni wyposażony apartament w centrum miasta.

Osoby zainteresowane stypendium Thesaurus Poloniae przesyłają: CV, rekomendację dwóch opiekunów naukowych w przypadku ubiegania się o uczestnictwo w programie Junior oraz esej prezentujący założenia programu badawczego, który uczestnik planuje przeprowadzić podczas pobytu w Krakowie (objętość tekstu: do 500 wyrazów).

Komisja oceni pod względem merytorycznym nadesłane aplikacje w ciągu 14 dni, a następnie w ciągu 3 dni powiadomi kandydatów elektronicznie i listownie o wynikach rekrutacji. Aplikacje należy nadsyłać:

  • listownie na adres: Program stypendialny Thesaurus Poloniae, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków lub
  • drogą e-mailową: thesaurus@mck.krakow.pl.

Więcej informacji o programie oraz procedury aplikowania znajdują się na stronie internetowej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.