Do 21 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu reporterskiego 18. znaczy Nowa Huta. Organizuje go Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Jak wynika z regulaminu konkursu, wydarzenie odbywa się w ramach programu wsparcia debiutów literackich w Krakowie, do którego należy m.in. program kursów kreatywnego pisania i Nagroda Conrada.

Projekt 18. znaczy Nowa Huta wpisuje się także w obchody 70-lecia Nowej Huty. Celami konkursu są:

  • zbadanie i opisanie życia mieszkańców 18. dzielnicy Krakowa, rozważania nad historią dzielnicy i jej współczesnym obrazem,
  • wyłonienie uzdolnionych reportażystów, kreowanie twórczych postaw oraz wsparcie debiutów reporterskich w Mieście Literatury UNESCO.

Teksty reporterskie powinny mieć maksymalnie 20 000 znaków ze spacjami.

Jedynym warunkiem co do tematyki reportażu jest jego wyraźny związek z Nową Hutą. Organizator zachęca zarówno do pisania reportaży historycznych, jak i społecznych; do ukazywania ciekawych, nieznanych lub wartych przypomnienia osób lub grup ludzi, zjawisk, miejsc czy problemów Nowej Huty, jej codzienności i nadzwyczajnych wydarzeń, które mają lub miały miejsce w tej dzielnicy. Przesłany wraz ze zgłoszeniem na adres mailowy pisz@miastoliteratury.pl tekst należy opatrzyć nagłówkiem, w skład którego wejdzie: imię, nazwisko, e‐mail, numer kontaktowy, tytuł tekstu. Do tekstu należy załączyć również biogram.

Jury w składzie: Renata Radłowska (dziennikarka Gazety Wyborczej, autorka książki reporterskiej Nowohucka telenowela), Marcin Żyła (dziennikarz, reportażysta, zastępca redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego) oraz Daniel Lis (redaktor książek reporterskich w wydawnictwie Znak), dokona wyboru dziesięciu najlepszych tekstów. Ocenie podlegają wyłącznie subiektywne walory literackie tekstu. Decyzja jury jest nieodwołalna. Wybrane teksty znajdą się następnie w publikacji 18. znaczy Nowa Huta, której premiera będzie miała miejsce w październiku podczas 11. Festiwalu Conrada.

Autorzy wyróżnionych reportaży otrzymają honoraria w wysokości 1500 zł.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć w jego regulaminie znajdującym się na stronie internetowej Kraków Miasto Literatury UNESCO.