Do 1 sierpnia można się zgłaszać swój udział w konkursie na najlepszy przekład z języków baskijskiego, koreańskiego, rosyjskiego i tureckiego. Konkurs, towarzyszący Festiwalowi Opowiadania 2019, ogłosił organizator — Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, patronatem objęło Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.

W tym roku tłumaczyć można teksty Arantxy Iturbe, Ha Chang-soo, Marii GalinyÇiler Ilhan. Do rozdania w konkursie jest 2000 zł (po 500 zł dla najlepszego przekładu z każdego języka).

W konkursie mogą brać udział wyłącznie tłumacze przed debiutem książkowym, a więc nieposiadający w swojej bibliografii indywidualnych przekładów literackich z danego języka opatrzonych ISBN w wersji papierowej lub elektronicznej (nie dotyczy to publikacji technicznych, naukowych i konferencyjnych, pojedynczych tekstów drukowanych w antologiach, czasopismach, publikacji na stronach internetowych).

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie tłumaczenia opowiadań zatwierdzonych do celów konkursowych przez organizatora. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przetłumaczenie i nadesłanie tekstu przekładu całości utworu na język polski. Teksty opowiadań w językach oryginalnych można pobrać ze stronie internetowej Festiwalu.

Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden przekład z danego języka. Dopuszcza się nadesłanie przez tego samego uczestnika zgłoszeń z więcej niż jednego języka. Tłumaczenia w języku polskim należy przesyłać w niepodpisanym załączniku w formacie .docx, .doc, .rtf, .pdf wyłącznie pocztą elektroniczną na adres konkurs@opowiadanie.org.

W treści e-maila należy zaś podać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego. Zgłoszenia będą rejestrowane pod numerami zgodnymi z kolejnością nadejścia i anonimowo przekazane jurorom konkursu; do czasu ogłoszenia wyników nazwiska tłumaczy znane będą wyłącznie organizatorowi. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieprzyznania bądź innego podziału nagród. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu Opowiadania. Zwycięzcy zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej organizatora.