Do 31 lipca 2019 r. trwa nabór wniosków w programie, którym zarządza Instytut Książki, Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Program jest realizowany już po raz szósty edycją programu, poprzednie zrealizowano w latach 2012–2013 oraz 2015–2017.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000 zł.

Minimalna kwota dofinansowania to 10 000 zł, a maksymalna — 30 000 zł.

Przy czym wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowania w ramach programu w 2016 r. lub w 2017 r. oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016–2020 są wyłączeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Dodatkowo, na stronie Instytutu Książki, w zakładce „Pytania i odpowiedzi” na bieżąco zamieszczane są pytania nadsyłane przez zainteresowane biblioteki i odpowiedzi na nie udzielane przez operatora programu.