Do 15 września br. trwa nabór uczestników na VI Konferencję Geografii Historycznej, która odbędzie się 14 i 15 listopada 2019 r. w Łodzi, w Collegium Geographicum.

Organizatorami inicjatywy są Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Patronat nad wydarzeniem objął Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID).

Nadrzędnym celem ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej jest wielopłaszczyznowa refleksja nad rolą i znaczeniem geografii historycznej w badaniach nad dziedzictwem kulturowym.

Uczestnicy konferencji podejmą próbę odpowiedzi na istotne pytania dotyczące ewolucji podejścia badawczego do dziedzictwa kulturowego w efekcie zmieniającej się roli dziedzictwa w społeczeństwie i gospodarce. Dyskusja dotyczyć będzie także wpływu rosnącej interdyscyplinarności w badaniach dziedzictwa w kontekście szans i zagrożeń dla roli geografii historycznej jako dyscypliny badawczej.

Obrady będą prowadzone zarówno w formie plenarnej, jak i w sesjach tematycznych. Będzie im towarzyszyć wystawa posterów. W trakcie konferencji obejrzeć będzie można wystawę kartograficzną 1919–2019. Sto lat województwa łódzkiego w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny m.in. na stronie internetowej NID oraz razem z tytułem i abstraktem referatu lub posteru przesłać go na adres e-mail: geopol@geo.uni.lodz.pl.