Aż do końca października można zarejestrować się na portalu konkursowym: Zabytkomania.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Tegoroczna odsłona konkursu poświęcona jest Drodze do wolności i koncentruje się na idei przedstawienia drogi Polaków do odzyskania niepodległości w 1918 r. oraz budowania tożsamości narodowej.

Związane z tym dziedzictwo kulturowe powinno zostać przedstawione w sposób atrakcyjny wizualnie i zachęcający do zainteresowania się tematem i zgłębiania go we własnym zakresie. Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest:

 • zbudowanie świadomości społecznej wartości dziedzictwa kulturowego,
 • upowszechnianie wiedzy o lokalnych zabytkach i ich historii w kontekście odzyskania niepodległości,
 • poznanie lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego,
 • budowanie tożsamości narodowej jednostki,
 • promocja wartości dziedzictwa kulturowego,
 • rozwój umiejętności tworzenia krótkich form filmowych i spotów o tematyce kulturalnej.

Uczestników Zabytkomanii podzielono na trzy grupy, w zależności od ich wieku i doświadczenia, i tak:

 1. Młodzież między 13. a 18. rokiem życia może nadsyłać prace w kategorii: film dokumentalny lub reportaż oraz film animowany;
 2. Dorośli amatorsko zajmujący się tworzeniem filmów mogą nadsyłać filmy dokumentalne lub reportaże, filmy animowane lub spoty reklamowe promujące dziedzictwo związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę;
 3. Dorośli profesjonalnie zajmujący się tworzeniem filmów mogą przesyłać zgłoszenia w takich samych kategoriach jak dorośli amatorzy.

Filmy i reportaże mogą trwać maksymalnie 5 minut, a spot reklamowy nie może przekraczać 40 sekund. Wszystkie prace zgłaszane do konkursu powinny odnosić się do hasła tegorocznej edycji Droga do wolności, czyli ujmować dziedzictwo w związku z:

 • odzyskaniem wolności przez Polskę w 1918 r.,
 • osobami związanymi z odzyskiwaniem niepodległości Polski,
 • miejscami związanymi z początkami budowania się państwowości polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego,
 • walkami o odzyskanie niepodległości,
 • innymi wartościami odnoszącymi się do początków II Rzeczpospolitej.

Przed zgłoszeniem pracy konkursowej należy ją opublikować na ogólnodostępnym portalu YouTube lub Vimeo oraz otagować ją hasłem #zabytkomania2019.

Na laureatów konkursu czeka sprzęt multimedialny — dla niepełnoletnich uczestników konkursu (a dla wszystkich laureatów z tej grupy warsztaty filmowe) — oraz nagrody pieniężne:

 • za I miejsce 8000 zł, za II — 5000 zł, a za III — 2000 zł — dla dorosłych amatorów,
 • za I miejsce 12 000 zł, za II — 9000 zł, a za III — 4000 zł — dla dorosłych profesjonalistów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się w grudniu br. w Warszawie. Wszystkie informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie Zabytkomania.pl.

Konkurs filmowy Zabytkomania jest dofinansowany ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.