Prezentujemy oryginalny pomysł Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, którym jest autobus MOCAK-u. Ponieważ nie wszyscy mogą odwiedzać muzeum, jego pracownicy postanowili zorganizować Kolekcję Wizytującą.

Przerobili autobus na salę wystawową, traktując jak ścianę ekspozycyjną również jego karoserię. W autobusie, w specjalnych gablotach prezentowane są fotografie, wideo oraz niewielkie instalacje 23 artystów z Polski i zagranicy. Każdej prezentacji Kolekcji Wizytującej towarzyszą warsztaty oraz zajęcia edukacyjne.

Inauguracja działalności autobusu odbyła się 14 lipca 2019 r. na Festiwalu Terra Artis w Lanckoronie. Teraz autobus ruszył w trasę. Najpierw po Małopolsce, ale w planach są kolejne województwa.

Zainteresowane instytucje czy gminy mogą ustalać z pracownikami daty odwiedzin. Program wyjazdowy autobusu koordynuje Dział Wiedzy o Sztuce MOCAK-u (kontakt pod adresem mailowym: edukacja@mocak.pl).