Tylko do 8 listopada br. szkoły podstawowe mogą wysłać zgłoszenie w ogólnopolskim konkursie na wspólne, jednogłosowe wykonanie hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły.

Zgłoszenie jest dostępne online. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 300 szkół, a o ich przyjęciu zdecyduje poprawne wypełnienie wniosku i kolejność zgłoszeń. W tym roku obok siedmiu pieśni hymnicznych, tj. Bogurodzicy, Gaude Mater Polonia, Roty, Marsz, marsz Polonia, Boże, coś Polskę, Święta miłości kochanej Ojczyzny, Żeby Polska była Polską, do wyboru jest również pieśń Marsz Pierwszej Brygady, którą dodano ze względu na przypadającą w przyszłym roku 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Jak podkreśla organizator konkursu, Narodowe Centrum Kultury, Do Hymnu jest ważnym projektem w zakresie edukacji patriotycznej. Nie tylko ze względu na popularyzatorski charakter i bardzo liczny udział uczniów, ale też dlatego, że efektywnie integruje młodych ludzi, buduje wspólnotę, wyzwala poczucie dumy narodowej, a także zachęca do dbałości o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią Polski.

Ważnym, nowym elementem najbliższej edycji konkursu są warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, którzy przygotowują prezentacje w zakwalifikowanych szkołach. Warsztaty odbędą się w Łodzi 14 i 15 grudnia 2019 r., udział w nich jest bezpłatny. Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie może dokonać dyrektor szkoły.

Wykonanie repertuaru konkursowego musi odbyć się „na żywo” i „z pamięci”. Wyklucza się użycie nagłośnienia i playbacku. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia przesłuchania konkursowego jest obecność jury lokalnego. Dopuszcza się zmianę tonacji o cały ton w górę lub w dół. Możliwy jest udział nauczyciela prowadzącego w charakterze dyrygenta. Wyniki naboru w konkursie zostaną ogłoszone do 15 listopada 2019 r. Przesłuchania konkursowe potrwają od 17 lutego do 10 kwietnia 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 kwietnia 2020 r.

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody główne:

  • I nagroda — 20 000 zł;
  • II nagroda — 15 000 zł;
  • III nagroda — 10 000 zł.

Niezależnie od nagród głównych, przyznane zostaną wyróżnienia wojewódzkie w wysokości 5000 zł każde.

Konkurs Do Hymnu finansowany jest ze środków MKiDN w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Niepodległa na lata 2017–2022. W poprzednich dwóch odsłonach konkursu wzięło udział niemal 110 tysięcy dzieci i młodzieży z 540 szkół.