Termin nadsyłania zgłoszeń do programu, który polega na zrealizowaniu nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej, upływa w 2 grudnia 2019 r. Budżet programu w edycji 2020 r. wynosi 40 000 zł.

Główne cele programu są następujące:

  • ułatwienie młodym muzykom jazzowym wejścia na rynek fonograficzny;
  • zachęcenie polskich wydawców do podejmowania współpracy z młodymi muzykami jazzowymi;
  • animowanie twórczości jazzowej.

Ważne jest, aby:

  • nagranie miało postać płyty kompaktowej lub winylowej i zostało wprowadzone do sprzedaży w formacie cyfrowym,
  • było pierwszym nagranym albumem w życiu artystycznym wykonawcy (płyta solo), lidera zespołu lub przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu,
  • przynajmniej 50% czasu trwania nagrania było poświęcone muzyce polskiej z obligatoryjnym nagraniem przynajmniej 1 nowego utworu polskiego kompozytora,
  • w momencie składania wniosku wydawca nagrania przedstawił także udokumentowany plan promocji nagrania,
  • maksymalny wiek każdego uczestnika programu nie przekroczył 30 lat (urodzeni od 1 stycznia 1990 r.).

Program jest adresowany do polskich artystów muzyków, którzy prowadzą indywidualną lub zespołową działalność artystyczną z zakresu muzyki jazzowej, oraz do wydawców nagrań, którzy mają siedzibę w Polsce.

Instytut dofinansowuje nagranie płyty w ramach programu oraz honoraria za koncert promocyjny na Warsaw Summer Jazz Days kwotą do 20 000 zł netto poprzez umowę z wydawcą. Dofinansowanie można przeznaczyć na honoraria dla wykonawców i kompozytora, wynajęcie studia nagrań, miks i mastering nagrania, projekt okładki, opłaty ZAiKS, tłoczenie płyty wraz z poligrafią.

Zgłoszenia należy przysyłać pocztą tradycyjną na adres: Instytutu Muzyki i Tańca, ul. A. Fredry 8, 00-097 Warszawa, oraz w wersji elektronicznej na adres: imit@imit.org.pl. Zarówno dopisek na kopercie, jak i tytuł maila musi zawierać słowa Wniosek do programu „Jazzowy debiut fonograficzny”. Do wniosku w wersji papierowej należy dołączyć na płycie CD materiał demonstracyjny w formie pliku MP3 lub WAV.

Komisja opiniująca wybierze zgłoszenia do 15 stycznia 2020 r. Lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie internetowej instytutu, a o pozytywnej decyzji wnioskodawcy zostaną poinformowani oficjalnym pismem.