Do 15 lutego 2020 r. Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu przyjmuje zgłoszenia książek do IX edycji Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz za najlepszy tom roku 2019.

Do zgłaszania propozycji uprawnione są osoby reprezentujące wydawnictwa, instytucje kultury, agencje artystyczne, organizacje i stowarzyszenia twórcze, portale i media zajmujące się literaturą oraz sztuką. Konkurs organizuje Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu (Ruciane-Nida) pod honorowym patronatem MKiDN, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Polskiego Oddziału Pen Club.

Nagrody za najlepszą książkę poetycką (wyłącznie pierwsze wydanie) żyjącego autora, napisaną w języku polskim i wydaną w Polsce pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r. zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

  • Orfeusz — statuetka i 25 000 zł;
  • Orfeusz Mazurski — 5000 zł — dla autora z Polski północno-wschodniej (Powiśle, Warmia, Mazury, Podlasie).

Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali w Praniu. Książki należy zgłaszać do nagrody pisemnie. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł i rok publikacji, nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu, ewentualnie adres e-mail) instytucji zgłaszającej. Regulamin nagrody zamieszczony jest na stronie Orfeusz, a nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją jego zapisów.

Do listu przewodniego należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu i przesłać na adres: Muzeum K.I. Gałczyńskiego, Pranie 1, 12-220 Ruciane-Nida z dopiskiem Orfeusz lub Orfeusz Mazurski.

Książki oceniać będzie jury w składzie: prof. Anna Legeżyńska, Antoni Libera, prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Bronisław Maj, Marek Zagańczyk. Spośród nadesłanych książek jury wybierze 20 nominowanych do nagrody, a następnie 5 książek — finalistek.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej nagrody Orfeusz.