Do 19 stycznia 2020 r. trwa nabór kandydatów do kampanii Wolontariuszy Światowego Dziedzictwa 2020. Organizatorem akcji jest Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO w Paryżu we współpracy z Komitetem Koordynacyjnym ds. Wolontariatu Międzynarodowego, Wolontariuszami Dziedzictwa Europejskiego oraz programu Lepszy świat.

Inicjatywa Wolontariuszy Światowego Dziedzictwa została zainicjowana w 2008 r., aby zachęcić młodych ludzi do podjęcia działań i odegrania aktywnej roli w ochronie, konserwacji i promocji miejsc światowego dziedzictwa UNESCO. W ramach akcji wolontariusze pomagają w zakładaniu obozów działań w terenie, organizowanych przez organizacje lub instytucje młodzieżowe we współpracy z partnerami, którzy wspólnie pracują na rzecz ochrony miejsc światowego dziedzictwa.

Inicjatywa ma na celu również mobilizację wolontariuszy krajowych i międzynarodowych poprzez praktyczne i podnoszące świadomość działania na rzecz ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

W ramach inicjatywy w kampanii udział mogą wziąć wszystkie organizacje młodzieżowe, organizacje pozarządowe, instytucje i władze publiczne, które chcą zaangażować młodych ludzi w ochronę światowego dziedzictwa poprzez realizację obozów działań w miejscach światowego dziedzictwa w 2020 r.

W tegorocznej edycji akcji można ubiegać się o wolontariat nie tylko w cyklu rocznym, ale także dwuletnim, w celu wspierania i zachęcania do zaangażowania na rzecz światowego dziedzictwa UNESCO.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.