Do 25 stycznia 2020 r. trwa nabór zgłoszeń w VIII edycji konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora. Organizatorem inicjatywy jest Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin.

Nadrzędnym celem konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Sądecczyzną i Sądeczanami oraz uhonorowanie sądeckich autorów.

Inicjatywa skierowana jest do wydawców, księgarzy, bibliotekarzy, osób reprezentujących instytucje kultury, organizacji społecznych oraz samorządów lokalnych i autorów, a także czytelników.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w dwóch kategoriach:

  • Książka o Sądecczyźnie,
  • Sądecki autor.

Do pierwszej z nich można zgłaszać książki reprezentujące wszystkie gatunki literackie, dzieła naukowe i popularnonaukowe wydane w 2019 r. Do drugiej natomiast można zgłaszać autorów, którzy urodzili się lub mieszkają na terenie powiatu nowosądeckiego.

Laureaci konkursu w obu kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł. Ponadto zostanie przyznane wyróżnienie dla laureata, który zwycięży w głosowaniu czytelników portalu Sadeczanin.info.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (odpowiednio do poszczególnej kategorii) i przesyłać na adres Fundacji Sądeckiej ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz. Zgłoszenie można również wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@sadeczanin.info.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się w drugiej połowie lutego w Nowym Sączu.