Instytut Adama Mickiewicza ogłosił konkurs na kuratorski projekt wystawy (instalacji do realizacji) w pawilonie polskim podczas London Design Biennale 2020.

Obecnie jest to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych na świecie, którego celem jest prezentowanie narodowych wystaw.

Jak podaje organizator konkursu na swojej stronie internetowej, projekt powinien prezentować polską myśl projektową, a także odpowiadać specyfice i tematowi przewodniemu London Design Biennale 2020, tj. Resonance (Rezonans). Zwycięzca otrzyma 25 000 zł.

Projekt kuratorski powinien zawierać:

  • koncepcję wystawy (instalacji),
  • pełny scenariusz wystawy (instalacji) wraz z wizualizacją lub szkicem,
  • szacunkowy kosztorys produkcji projektu.

Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego — przynajmniej jedna osoba, musi posiadać:

  • dobrą znajomość zagadnień współczesnego designu i architektury, w tym zjawisk zachodzących na międzynarodowej scenie designu i architektury,
  • doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw (instalacji) z obszaru designu, nowych mediów lub architektury (minimum dwie wystawy zagraniczne),
  • dobrą znajomość polskiego designu i architektury,
  • dobrą znajomość języka angielskiego.

Udział w konkursie i jego wygrana zobowiązuje kuratora do podjęcia dalszych prac projektowych, zaakceptowania obowiązującego regulaminu London Design Biennale 2020 oraz przestrzegania harmonogramu i współpracy z IAM w celu terminowego otwarcia wystawy.

Praca konkursowa powinna zawierać:

  • koncepcję wystawy/instalacji (do 2700 znaków ze spacjami, w języku polskim i jej tłumaczeniem na język angielski);
  • pełny scenariusz wystawy/instalacji (w języku polskim i jego tłumaczeniem na język angielski) z wizualizacją lub szkicem;
  • szacunkowy kosztorys produkcji wystawy, który nie może przekroczyć 200 000 zł.

Zainteresowane osoby składają lub przesyłają projekt najpóźniej do 27 lutego 2020 r. (decyduje data stempla potwierdzającego wpływ do siedziby IAM) na adres Instytutu Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, z dopiskiem London Design Biennale 2020.

Wyniki zostaną ogłoszone na dedykowanej stronie internetowej konkursu.