Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór wniosków w programie Lato w teatrze 2020. Celem programu jest szerzenie i wspieranie idei pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem działań pedagogiczno-teatralnych, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury oraz działań realizowanych z częściowym udziałem osób z niepełnosprawnościami lub mieszkańców obszarów o najniższym PKB.

Wnioski do tegorocznej edycji programu Lato w teatrze można składać do 14 lutego 2020 r. wyłącznie przez system WITKAC. W tegorocznej edycji programu do rozdania jest 1,5 mln zł.

O dofinansowanie w programie mogą się zgłosić:

  • teatry i inne samorządowe instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowe, które dysponują przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych i są gotowe do podjęcia działań z zakresu edukacji teatralnej w okresie letnim.

Aby wziąć udział w konkursie na dofinansowanie, należy złożyć wniosek — autorski projekt dwutygodniowych (dopuszczalne jest wyłączenie niedziel i świąt) teatralnych warsztatów, półkolonii lub kolonii, który zostanie zrealizowany podczas letnich wakacji szkolnych w 2020 r., tj. między 27 czerwca a 31 sierpnia 2020 r.

Każdy z uczestników bierze udział w 6 godzinach zegarowych zajęć dziennie (włączając w to przerwy). Wyjątek mogą stanowić zajęcia w sobotę — czas ich trwania może być krótszy niż 6 godzin zegarowych oraz mogą przybrać dowolną formę spotkania.

Praca może odbywać się w grupach (np. grupa aktorska i/lub taneczna, kostiumowo-scenograficzna, muzyczna, promocyjno-dziennikarska, techniczna itp.). Zasady formowania się grup i zasady pracy w grupach, a także dokładny wymiar i rozkład czasowy oraz harmonogram pracy ustala z uczestnikami wnioskodawca.

Projekt kończy co najmniej jednokrotna prezentacja efektów pracy uczestników.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Ekspertów Lata w teatrze wybierze najciekawsze propozycje, które uzyskają dofinansowanie w wysokości maksymalnie 40 000 złotych. Lista wybranych projektów zostanie ogłoszona najpóźniej 17 kwietnia 2020 r.

Regulamin konkursu oraz wszelkie niezbędne informacje, w tym regulamin konkursu, można znaleźć poprzez stronę internetową Instytutu Teatralnego oraz kierując pytania na adres e-mail: latowteatrze@instytut-teatralny.pl. Organizator zaleca także śledzenie strony Lata w teatrze na Facebooku, na którym znajdują się ważne informacje związane z programem.