Jeszcze tylko do 15 lutego br. m.in. instytucje kultury mogą zgłaszać kandydatów do nagrody ustanowionej w 2015 r. po śmierci Stanisława Barańczaka przez prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka i ówczesnego rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Bronisława Marciniaka.

Jak wynika z regulaminu konkursu, zamieszczonego na stronie Poznańskiej Nagrody Literackiej, nagrodę corocznie przyznaje się żyjącym autorom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, których znaczenie oraz aktualność poświadczona jest przez wydanie co najmniej jednej książki w okresie trzech lat poprzedzających przyznanie nagrody. Przy czym za literaturę na potrzeby konkursu uznaje się twórczość poetycką, prozatorską, dramatopisarską, przekładową, eseistyczną, reportażową, popularyzatorską o nietuzinkowych walorach artystycznych.

Nagrodę przyznaje się w dwóch kategoriach za:

  • wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury (Nagroda im. Adama Mickiewicza) — 60 000 zł,
  • znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia (Nagroda — Stypendium im. Stanisława Barańczaka) — 40 000 zł.

Laureaci konkursu otrzymują także dyplom.

Jak informuje poznański magistrat, kandydatura powinna zawierać personalia autora: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe — w tym adres e-mail i nr telefonu, tytuł książki lub książek wydanych w ciągu ostatnich trzech lat, nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej, zredagowaną notkę biograficzną autora oraz krótką rekomendację.

Nazwiska laureatów poznamy do końca kwietnia.