Do 15 marca 2020 r. Narodowe Centrum Kultury przyjmuje zgłoszenia w konkursie na pracę doktorską z dziedzin nauk o kulturze.

Do konkursu można zgłosić prace doktorskie obronione w latach 2016–2019, napisane wyłącznie w języku polskim.

Podobnie jak w poprzedniej edycji, komisja konkursowa, w składzie której znajdują się przedstawiciele środowisk naukowych oraz osoby zasłużone dla rozwoju polskiej kultury, w dwóch etapach oceni prace w następujących kategoriach:

  • kulturoznawstwo,
  • antropologia kultury,
  • socjologia kultury.

Regulamin konkursu przewiduje przyznanie trzech nagród pieniężnych:

  • I nagroda — 6000 zł brutto,
  • II nagroda — 3000 zł brutto,
  • III nagroda — 2000 zł brutto.

Laureat pierwszej nagrody dodatkowo będzie mógł wydać pracę nakładem Narodowego Centrum Kultury. Wydanie obejmuje wszystkie czynności związanie z przygotowaniem publikacji do druku i jej drukiem.

Aby zgłosić pracę do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na przełomie maja i czerwca 2020 r.