Do 16 marca br. trwa nabór zgłoszeń w konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa.

Udział w konkursie może wziąć każda biblioteka posiadająca osobowość prawną lub wchodząca w skład innej instytucji posiadającej osobowość prawną, finansowana ze środków publicznych lub prywatnych, działająca na terytorium Polski. Dokumentacja konkursu, poświadczona przez kierownika biblioteki, przedstawiająca aktywność biblioteki, jej kreatywność i konsekwencję w działaniu za cały 2019 r., powinna zawierać:

  • nazwę i adres biblioteki oraz nazwiska osób reprezentujących bibliotekę zgodnie ze statutem;
  • ogólną krótką (nie więcej niż 1 str. A4) charakterystykę biblioteki, czytelników i otoczenia, które obsługuje, z podaniem liczby mieszkańców w miejscowości — siedzibie biblioteki;
  • ogólną charakterystykę realizowanych działań promujących czytelnictwo (nie więcej niż 1 str. A4);
  • wykaz realizowanych imprez (podać: nazwy imprez, grupy docelowych odbiorców, terminy, formę, miejsce, zasięg każdej imprezy i jej charakterystykę, liczbę uczestników);
  • informacje o sponsorach, patronacie, partnerach oraz o formach promocji (osobno dla każdej imprezy lub zbiorczo dla całego programu imprez).

By wziąć udział w konkursie, należy przesłać dokumentację konkursową w postaci elektronicznej wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres konkurs@sbp.pl. Wyboru najbardziej aktywnej biblioteki dokona powołane przez SBP jury do 31 marca 2020 r.