Od 4 do 14 sierpnia 2020 r. autorki i autorzy, tłumaczki i tłumacze z Polski, Francji i Niemiec, reprezentujący różne gatunki literatury (proza, poezja, dramat, eseistyka, publicystyka, literatura dziecięca i młodzieżowa itp.), spotkają się w Pałacu Genshagen pod Berlinem. Nabór zgłoszeń trwa do 13 marca 2020 r.

Program Trójstronna rezydencja skierowany jest do trzech tandemów „autor — tłumacz” z trzech krajów Trójkąta Weimarskiego, którzy pracują razem lub chcą zainicjować nowe projekty tłumaczeniowe i wspólnie jako tandem ubiegać się o pobyt w Pałacu Genshagen. Stypendium ma charakter roboczy. Autorzy i tłumacze z Niemiec, Francji i Polski mieszkają i pracują w Genshagen. Cele programu rezydencyjnego dla tandemów „autor — tłumacz” to:

 • tworzenie przestrzeni do wspólnej i indywidualnej pracy nad tekstami i tłumaczeniami,
 • umożliwianie intensywnego i pogłębionego procesu pracy,
 • omawianie bieżących projektów i/lub planowanie i przygotowywanie przyszłych projektów,
 • stworzenie przestrzeni dla wzajemnego (lepszego) osobistego poznania się,
 • umożliwianie wymiany na temat literatury i tłumaczeń.

W ramach programu rezydencji Fundacja Genshagen pragnie wspierać i kształtować europejską współpracę transgraniczną zgodnie z własnymi założeniami i w duchu formatu Trójkąta Weimarskiego. Poza wymianą informacji na temat konkretnych trwających i przyszłych projektów, fundacja pragnie dać uczestnikom z Niemiec, Francji i Polski możliwość spotkań ponad granicami, tak aby stypendyści mieli sposobność nawiązania kontaktu z literaturą krajów sąsiadujących z Niemcami i zwiększali wzajemne zainteresowanie krajobrazem literackim tych krajów. W dłuższej perspektywie fundacja chciałaby przyczynić się do podniesienia wiedzy o literaturze wymienionych krajów sąsiednich i do promowania sztuki przekładu poprzez dialog.

Program skierowany jest do autorów i tłumaczy wszystkich gatunków literackich z Niemiec, Francji i Polski, którzy:

 • złożą wspólny wniosek o uczestnictwo w rezydencji jako tandem,
 • będą gotowi poświęcić się w ciszy i spokoju wspólnej i indywidualnej pracy,
 • są zainteresowani szerszą wymianą pomiędzy autorami a tłumaczami,
 • chcą dalej rozwijać swoje umiejętności zawodowe i międzykulturowe,
 • interesują się literaturą krajów sąsiednich,
 • są otwarci na kontakty z innymi stypendystami i na Genshagen jako miejsce pobytu.

Nie ma wymagań językowych wobec autorów, ale oczekuje się odpowiednich umiejętności językowych tłumaczy. Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego albo angielskiego jest mile widziana.

Fundacja przewiduje następujące świadczenia dla uczestników:

 • jednorazowe stypendium w wysokości 750 euro dla każdego uczestnika,
 • pokrycie kosztów podróży,
 • bezpłatne zakwaterowanie w apartamentach z aneksami kuchennymi; dalsze pomieszczenia robocze do uzgodnienia (stypendyści mają do dyspozycji ewentualnie wspólną kuchnię),
 • ryczałtowa stawka na wyżywienie (wyżywienie we własnym zakresie),
 • wsparcie organizacyjne na miejscu.

Aby wziąć udział w rezydencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go z załącznikami na adresy: stolz@stiftung-genshagen.de (po niemiecku i po francusku) i niziol@stiftung-genshagen.de (po niemiecku i po polsku).

Więcej informacji na stronie Fundacji Genshagen.