W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii w Polsce, z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, m.in. teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz placówek szkolnictwa artystycznego.

Komunikaty i zarządzenia w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wydali wszyscy wojewodowie. Ministerstwo pracuje również nad pakietem wsparcia instytucji kultury oraz twórców, którzy ponieśli straty w związku z odwołaniem wydarzeń artystycznych i rozrywkowych.

Czasowe zamknięcie instytucji użytku publicznego oznacza zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych. W związku z tym MKiDN zaleca również instytucjom odwołanie wyjazdów zagranicznych związanych z realizacją działalności kulturalno-artystycznej, w tym udziału w dużych wydarzeniach o charakterze masowym oraz wyjazdów stypendialnych.

Ministerstwo na swojej stronie internetowej zaznacza także, że zamknięcie instytucji dotyczy sytuacji, w których zbiera się wiele osób, czyli także koncertów, spektakli, wernisaży, a także wydarzeń odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach. Działalność naukowa prowadzona na uczelniach czy w muzeach może być natomiast kontynuowana. Jednocześnie MKiDN zwraca się do dyrektorów instytucji o opracowanie działań w sytuacji zwiększonego zagrożenia epidemicznego.

Minister w specjalnym liście do instytucji kultury zachęca do analizy możliwości prowadzenia działalności kulturalnej we wszelkich dostępnych formach, które nie stoją w sprzeczności z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Otwarcie się na nowe formy prezentacji i komunikacji, nowe środki przekazu, nowe technologie, zwłaszcza Internet i media elektroniczne — może dać okazję nie tylko do podtrzymania kontaktu z dotychczasowymi odbiorcami, ale także do pozyskania nowej publiczności.

MKiDN pracuje również nad pakietem wsparcia dla instytucji kultury oraz twórców i artystów, którzy odczują konsekwencje w związku z czasowym ograniczeniem działalności. Jednym z elementów pakietu ma być program dla instytucji, które planują rozszerzyć prowadzoną działalność o wykorzystanie m.in. social media, a także form prezentacji działań artystycznych w Internecie. Ministerstwo planuje także wprowadzić mechanizm wsparcia dla organizatorów wydarzeń, które nie mogą się odbyć ze względu wprowadzone ograniczenia.

Trwają również prace nad projektem wypłacania rekompensat, który ma być elementem wsparcia przedsiębiorców przygotowywanym przez Ministerstwo Rozwoju.

Najważniejsze ułatwienia w ramach tego projektu mają dotyczyć: ulg w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS, poprawy płynności finansowej firm w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów, ochrony i wsparcie rynku pracy. Ministerstwo planuje, by system rekompensat objął również ludzi kultury wykonujących pracę w oparciu o umowę o dzieło czy o umowę-zlecenie.

Więcej informacji na stronie Biznes.gov.pl.