Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza, wpisując się w program rozwoju czytelnictwa, jest wyjątkową inicjatywą w Polsce, która nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki i kultury. Konkurs co roku towarzyszy Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie.

Jak wynika z regulaminu konkursu, jego celem jest uhonorowanie i materialne nagrodzenie autora najbardziej znaczącego dzieła z dziedziny szeroko pojętej humanistyki o wybitnych wartościach poznawczo-naukowych. Utwór musi być napisany w języku polskim, przez autora posiadającego polskie obywatelstwo i opublikowany po raz pierwszy w roku poprzedzającym przyznanie nagrody w polskim wydawnictwie.

Do konkursu mogą przystąpić wszystkie wydawnictwa, które w 2019 r. wydały publikacje z dziedziny szeroko pojętej humanistyki. Utwór musi być napisany w języku polskim, przez polskiego autora. Każdy wydawca może zgłosić najwyżej trzy publikacje.

Spośród otrzymanych zgłoszeń jury oraz organizator wybierają nie więcej niż 10 publikacji. Listę dzieł nominowanych do nagrody podaje się do publicznej wiadomości. Spośród nominowanych publikacji jury wybiera jedną, której autor otrzymuje nagrodę pieniężną 30 000 zł oraz statuetkę dłuta śp. prof. Bronisława Chromego. Statuetkę otrzymuje także wydawca nagrodzonej pracy.

Ogłoszenie wyników oraz uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w tym roku 22 października podczas pierwszego dnia 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie podczas gali finałowej.

Więcej informacji oraz regulamin na stronie internetowej konkursu.