Jego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Celem konkursu jest promocja portalu labib.pl jako internetowego narzędzia do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w środowisku bibliotekarek i bibliotekarzy oraz wszystkich osób zawodowo lub wolontarystycznie związanych z bibliotekami.

Konkurs odbywa się w 4 odsłonach o następującej tematyce:

  • Dziecko i opiekun w bibliotece (termin nadsyłania prac do 8 maja br.),
  • Biblioteka — moje miejsce pracy (nadsyłanie prac będzie trwało cały czerwiec 2020 r.),
  • EKO działania w bibliotece (prace można nadsyłać od 3 do 30 sierpnia 2020 r.),
  • Trudny czytelnik — kim jest i jak do niego podejść? (nabór prac będzie trwał cały wrzesień 2020 r.).

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opublikowaniu na portalu labib.pl tekstu będącego opisem doświadczenia lub pomysłem na działanie w postaci artykułu lub scenariusza na jeden z wymienionych tematów. Każdy z 4 laureatów (po jednym w każdej odsłonie) zostanie nagrodzony czytnikiem e-booków.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Biblioteki.org.