Do 6 lipca br. można składać wnioski do IX edycji konkursu stypendialnego im. Olgi Rok. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do pań pracujących w bibliotekach publicznych. Granty w inicjatywie współfinansuje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok. Organizatorem konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Warszawie.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki i zatrudnione w nich kobiety odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka. Bibliotekarki z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach konkursowych:

  • placówka biblioteczna jednoosobowa oraz
  • placówka biblioteczna wieloosobowa.

Wysokość stypendium w każdej z dwóch kategorii wynosi 5000 zł.

Podczas oceny wniosków kapituła konkursu weźmie pod uwagę:

  • to, w jakim stopniu doświadczenia kandydatki mogą być inspirujące dla innych kobiet,
  • czego mogą nauczyć się od niej inne bibliotekarki, szczególnie w zakresie pozyskiwania nowych użytkowników i zaangażowania w życie lokalnej społeczności oraz
  • potencjał kandydatek jako liderek zmiany w swoich społecznościach.

Stypendium w konkursie im. Olgi Rok jest finansowane m.in. ze środków funduszu wieczystego, utworzonego w 2012 r. z inicjatywy wnuczki Olgi Rok, która w ten sposób chciała upamiętnić życie i pracę babci — bibliotekarki z Warszawy.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy, dostępny na stronie konkursu stypendialnego im. Olgi Rok.