Jeszcze do 19 czerwca można się zgłaszać w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Jak wynika z regulaminu konkursu zamieszczonego na stronie Narodowego Centrum Kultury, zadanie konkursowe polega na wykonaniu (solo lub rodzinnie) jednej wybranej piosenki ze śpiewnika i przesłanie nagrania audio-video w formacie mp4 na adres: spiewnik@nck.pl. Nagranie może być wykonane np. telefonem komórkowym i wysłane transferem lub udostępnione poprzez link.

Pełny spis 115 piosenek dostępny jest na stronie Zaspiewajmy.pl. Wykonanie wybranej piosenki musi odbyć się z akompaniamentem pochodzącym z tej strony. Niedopuszczalne jest użycie innych podkładów.

Osoby niepełnoletnie mogą być zgłoszone wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych.

W konkursie może wziąć udział maksymalnie 400 osób.

Celem konkursu jest m.in.:

  • promocja śpiewnika internetowego NCK Zaspiewajmy.pl i budowanie jego społeczności poprzez zaangażowanie odbiorców do jego współtworzenia,
  • zwiększenie zainteresowania śpiewem, rozwój umiejętności wokalnych — emisji głosu i poprawnej intonacji, a także interpretacji utworu muzycznego,
  • umuzykalnienie i rozwój umiejętności poprawnego śpiewania,
  • nauka dyscypliny muzycznej poprzez współpracę z nagranym akompaniamentem,
  • promocja polskich piosenek „z tekstem i historią”,
  • poszerzenie znajomości literatury muzycznej o repertuar, który powstał od czasów odzyskania niepodległości przez Polskę do czasów współczesnych,
  • wzbudzenie zainteresowania najnowszą historią Polski.

Laureatów wyłoni czteroosobowe jury, złożone z wybitnych wokalistów i muzyków z ogromnym dorobkiem artystycznym, aktywnych na polu edukacji muzycznej.

Za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie laureat otrzyma:

  • nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł,
  • darmowy udział w klasie wokalnej warsztatów muzycznych w Chodzieży w terminie od 20 lipca do 1 sierpnia 2020 r.,
  • możliwość nagrania piosenki w profesjonalnym studiu z udziałem pianisty — wykonawcy akompaniamentu do wybranej piosenki.

Zdobywca drugiego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, a uczestnik, który uzyska trzecią punktację, otrzyma 500 zł.

Ogłoszenie wyników nastąpi 2 lipca, a przekazanie nagród do 20 lipca 2020 r.