Wydarzenie to organizują Fundacja Miasto Literatury, Krakowska Fundacja Literatury oraz kwartalnik Czas Literatury. Konkurs odbywa się w ramach 9. Festiwalu Miłosza.

Jak wynika z regulaminu konkursu, biorą w nim udział poeci i poetki przed debiutem książkowym, którzy ukończyli 18 lat.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony internetowej oraz zestaw 5 wierszy o dowolnej tematyce.

Zgłoszenie w pliku PDF należy przesłać do 31 sierpnia 2020 r. włącznie drogą mailową na adres e-mail: konkurs@fundacjamiastoliteratury.pl. Wiersze powinny być podpisane godłem — pseudonimem, nie znakiem graficznym. Jest to warunek dopuszczenia do udziału w konkursie. Dane osobowe uczestników zostaną ujawnione dopiero w momencie wyłonienia laureatów.

Zgłoszone wiersze nie mogą być wcześniej publikowane (dotyczy to również udostępniania przez Internet) ani nagradzane w innych konkursach.

W konkursie przewidziano główną nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł oraz publikację zestawu wierszy w Czasie Literatury. Dodatkowo dwie wyróżnione osoby otrzymają nagrody po 250 zł.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 22 września 2020 r. na stronie internetowej Festiwalu Miłosza oraz stronach pozostałych organizatorów konkursu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Festiwalu Miłosza oraz Fundacji Miasto Literatury lub pisząc na adres: konkurs@fundacjamiastoliteratury.pl.