Jak informuje Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, do 1 października br. można składać wnioski w drugiej edycji prestiżowych Europejskich Nagród w dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego — Nagród Europa Nostra 2021.

To największe wyróżnienie dla projektów dziedzictwa kulturowego w Europie. Nagrodami honorowane są wybitne inicjatywy w zakresie konserwacji zabytków, innowacyjnych badań; aktywnej działalności na rzecz dziedzictwa kulturowego oraz wyjątkowych inicjatyw podnoszenia świadomości, szkoleń i edukacji.

Spośród złożonych wniosków zostaną również przyznane dwie Nagrody Specjalne Ilucidare. Nagrody te, będące częścią projektu Ilucidare, którego MCK jest partnerem badawczym, identyfikują i promują najlepsze praktyki w zakresie innowacji i stosunków międzynarodowych opartych na dziedzictwie. Wyróżnione projekty otrzymają organizowaną od 2002 r. nagrodę European Heritage Award / Europa Nostra Award lub nagrodę specjalną Ilucidare.

Nagrody Specjalne Ilucidare wspiera unijny program badań i innowacji Horyzont 2020 oraz unijny program na rzecz kultury i sektora audiowizualnego Kreatywna Europa. Pierwsza edycja tego prestiżowego konkursu miała miejsce w tym roku. Na krótkiej liście znalazł się jeden polski projekt — wrocławski Dom Oppenheimów.