Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie rozpoczęło nabór do 15. edycji Akademii Dziedzictwa — dwusemestralnych studiów podyplomowych poświęconych zarządzaniu dobrami kultury oraz promocji dziedzictwa kulturowego.

Studia skierowane są przede wszystkim do pracowników instytucji kultury, operatorów turystycznych, służb ochrony zabytków, nauczycieli, muzealników, a także właścicieli obiektów zabytkowych i inwestorów. Osobom o humanistycznym profilu studia dają okazję do nabycia podstawowej wiedzy z zakresu technik zarządzania i marketingu obiektów dziedzictwa kulturowego, natomiast ekonomistom, inżynierom czy inwestorom szansę na poznanie zasobu dziedzictwa.

Wykłady i seminaria obejmują zagadnienia ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa. Słuchacze przechodzą szkolenie z zakresu metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Częścią programu są warsztaty terenowe prowadzone przy obiektach zabytkowych, wyjazdowe warsztaty poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury oraz końcowy objazd studyjny, będący sprawdzianem wiedzy zdobytej podczas studiów.

Program realizowany jest w trakcie dwóch semestrów akademickich i obejmuje 16 spotkań weekendowych — wykładów, ćwiczeń i seminariów dyplomowych. Spotkania w soboty trwają od 09:00 do 18:30, a w niedzielę od 09:00 do 14:00.

Ponadto w trakcie drugiego semestru przeprowadzane będą warsztaty terenowe z zakresu zarządzania instytucjami kultury, a po zakończeniu semestru — warsztaty terenowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny z pracy końcowej absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz certyfikat wydany przez Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obrony prac dyplomowych przewidywane są na wrzesień 2021 r.

Kadrę naukową stanowią wybitni specjaliści, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa oraz rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych. Koszt jednego semestru to 1900 zł (z możliwością rozłożenia płatności na raty).

Wymagane dokumenty to: formularz zgłoszeniowy, podanie, życiorys, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz 3 zdjęcia. Limit przyjęć to maksymalnie 30 osób.

Więcej informacji: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Akademia Dziedzictwa to także cykl Wykładów otwartych Akademii Dziedzictwa, w ramach których prezentowane są istotne przykłady zarządzania obiektami dziedzictwa i instytucjami kultury oraz specjalna platforma internetowa dla studentów i możliwość publikacji najlepszych prac stworzonych przez studentów.