Z okazji przypadającej 8 sierpnia br. 273. rocznicy otwarcia pierwszej polskiej Biblioteki Narodowej — znanej pod nazwą Biblioteki Rzeczypospolitej lub Biblioteki Załuskich — jednej z pierwszych w Europie i największej w owym czasie biblioteki publicznej, BN zwróciła się z prośbą o pomoc w skompletowaniu egzemplarzy roczników czasopism, których nie ma w swoich zbiorach.

Z powodu likwidacji Biblioteki Rzeczypospolitej i wywiezienia jej zbiorów do Petersburga przez carycę Katarzynę II, braku Biblioteki Narodowej w czasie zaborów oraz ogromnych zniszczeń w czasie drugiej wojny światowej, obecna Biblioteka Narodowa, mimo posiadania prawie 10 mln jednostek bibliotecznych i skutecznego poszukiwania brakujących tytułów, nadal ma pewne braki, zwłaszcza w zakresie czasopism lokalnych i organizacji społecznych XIX i XX w., publikowanych w małych nakładach i na papierze niskiej jakości. Niekiedy są to braki pojedynczych numerów, a czasem całych roczników.

Dzięki współpracy z wieloma bibliotekami już udało się pozyskać wiele brakujących egzemplarzy. Obecnie BN zachęca pozostałe biblioteki, w tym gminne i miejskie, do sprawdzenia swoich zasobów. Przekazane BN dary zostaną odkwaszone, zdigitalizowane i przechowane wieczyście dla następnych pokoleń, trwale przypominając o darze. Ponadto egzemplarze po opracowaniu zostaną udostępnione czytelnikom na miejscu w siedzibie Biblioteki Narodowej. Poza bibliotekami apel skierowany jest także do wydawnictw, instytucji, twórców oraz osób prywatnych.

Celem tych działań jest również sukcesywne wprowadzanie do zasobu czasopiśmienniczego tytułów o charakterze lokalnym lub tych, których egzemplarze zachowały się w małym nakładzie lub są trudno dostępne. W ten sposób czytelnicy będą mogli z łatwością odnaleźć poszukiwany tytuł, natomiast bibliotekarze nieodpłatnie pobrać opisy z katalogu BN. Z kolei wydawcy poszerzą zasięg odbiorców, a także zwiększą dostępność wydawanych tytułów czasopism w Internecie, zyskując potencjalnych nabywców.

Jeżeli w katalogu online BN nie ma danego czasopisma, BN zachęca do jego przekazania na adres siedziby oraz do kontaktu z Zakładem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów: tel. (22) 608 25 98, e-mail: j.piekarska@bn.org.pl.