Instytut Literatury informuje, że dzięki dodatkowym środkom otrzymanym z MKiDN organizuje Tarczę dla literatów — program wsparcia dla pisarzy, krytyków literackich i tłumaczy, których dotknął kryzys związany z pandemią koronawirusa.

Odwołane festiwale i spotkania autorskie, zamknięte księgarnie, opóźnienia na rynku wydawniczym i rezygnacja z niektórych publikacji — wszystko to sprawiło, że ludzie pióra boleśnie, zwłaszcza finansowo, odczuli skutki pandemii i wynikających z niej obostrzeń.

Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na honoraria. Celem działania Instytutu Literatury jest bezpośrednie wsparcie autorów, pieniądze są przede wszystkim na zakup licencji do publikowanych wcześniej lub premierowych tekstów: wierszy i opowiadań, ale też szkiców krytycznych i tłumaczeń.

Jak tłumaczy dr Józef Maria Ruszar, dyrektor Instytutu Literatury, MKiDN przyznało dodatkowe środki na zwiększenie zakupów licencji autorskich, aby można było uruchomić kampanię wsparcia poetów, prozaików, dramaturgów, krytyków i tłumaczy, a jednocześnie wzmocnić promocję współczesnej literatury polskiej. Jest to kontynuacja zwykłej działalności statutowej Instytutu Literatury, ale na większą skalę.

Podkreśla także, że zakupione materiały dostępne będą w Czytelni na portalu NowyNapis.eu. Tym sposobem zagwarantowany zostanie powszechny, nielimitowany, bezpłatny dostęp do wszystkich publikowanych treści oraz pozostawienie pisarzowi wszelkich autorskich praw majątkowych do przekazanych utworów. Instytut kupuje wyłącznie licencje, czyli prawo do użycia utworów w swoich publikacjach, nie ograniczając żadnych praw autorów do kolejnych publikacji. Czytelnia to publiczne repozytorium, którego celem jest zwiększenie liczby autorskich „wizytówek”.

Instytut skontaktował się także z przedstawicielami pism i organizacji literackich z propozycją współpracy przy projekcie. Po pierwsze — pod uwagę będą brane antologie skupiające reprezentatywną część dorobku danej organizacji czy środowiska. Po drugie — książki indywidualne, które w obecnej sytuacji nie mogłyby ukazać się bez wsparcia Instytutu Literatury.

Po trzecie – Instytut Literatury ogłosił Projekt Kontynuacje, działający na podobnych zasadach jak prowadzony wcześniej Program Wsparcia Debiutantów. Jego zasady są proste — autor, który ma gotową do wydania książkę i zainteresowanego nią wydawcę, może zwrócić się do Instytutu z wnioskiem o wsparcie. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu on sam otrzyma honorarium, a wydawca może liczyć na pokrycie części kosztów wydawniczych. Obecnie Instytut zbiera propozycje aż do wyczerpania środków.