Do końca października br. trwa nabór na Mistrza Rzemiosł Artystycznych. Jest to tytuł honorowy nadawany przez MKiDN zasłużonym rzemieślnikom posiadającym znaczny i uznany dorobek artystyczny, jednocześnie stanowiąc zwieńczenie ich dotychczasowych osiągnięć i zasług.

Dotychczas odbyły się dwie edycje: w 2013 i 2015 r., tytuł otrzymało 31 rzemieślników z 17 różnych dziedzin. Informacje dotyczące laureatów honorowego tytułu znajdują się na stronie MKiDN.

MKiDN nadaje tytuł z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  • organu administracji publicznej;
  • władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących statutową działalność kulturalną;
  • kierownika placówki dyplomatycznej lub konsularnej RP;
  • Związku Rzemiosła Polskiego.

Aby zgłosić kandydata do tytułu honorowego Mistrz Rzemiosł Artystycznych, należy złożyć do ministerstwa następujące dokumenty:

  • wniosek o nadanie tytułu honorowego „mistrz rzemiosł artystycznych”;
  • od 15 do 30 zdjęć przedstawiających różne wyroby własne, świadczące o kunszcie artystycznym kandydata, na podstawie których dokonywana będzie ocena;
  • dyplom mistrzowski;
  • kopie dyplomów z wystaw, konkursów, dokumentów potwierdzających społeczne uznanie i innych istotnych dla oceny kandydata;
  • oświadczenie o byciu rzemieślnikiem.

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie MKiDN.