Do 30 października można zgłosić się do ogólnopolskiego konkursu Zabytkomania, którego celem jest promowanie dóbr kultury, nauki i sztuki — zarówno materialnego, jak i niematerialnego dorobku poprzednich pokoleń, a także upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.

Jak podkreśla organizator konkursu, Narodowy Instytut Dziedzictwa, z uwagi na pandemię tegoroczna odsłona konkursu, pod hasłem Zabytkomania — wokół nas, przybiera lokalny charakter i koncentruje się na najbliższej okolicy i otoczeniu twórców filmów konkursowych. Tegoroczna odsłona konkursu koncentruje się na emocjach, jakie towarzyszą odkrywaniu dziedzictwa swojej okolicy. Każdy film dokumentalny lub reportaż zgłoszony do konkursu powinien więc dotyczyć dziedzictwa w kontekście osobistych przeżyć, odkrywania okolicy, pamiątek rodzinnych lub osób z bliskiego otoczenia, które przez swoje działania przekazywały i kultywowały dziedzictwo.

Ze względu na trwającą epidemię i zapewnienie bezpieczeństwa uczestników konkursu, NID zachęca, by w tegorocznej edycji zrezygnować z odbywania dalekich podróży i obrać za cel promocję dziedzictwa kulturowego swojego miejsca zamieszkania.

Uczestników Zabytkomanii podzielono na trzy grupy, w zależności od ich wieku i doświadczenia:

  • młodzież między 13. a 18. rokiem życia (nagroda za trzy pierwsze miejsca to sprzęt mulimedialny);
  • dorośli amatorsko zajmujący się tworzeniem filmów (nagroda za trzy pierwsze miejsca to nagrody finansowe w wysokości odpowiednio: 8000 zł, 5000 zł i 2000 zł);
  • dorośli profesjonalnie zajmujący się tworzeniem filmów (nagroda za trzy pierwsze miejsca to również gratyfikacja finansowa w wysokości odpowiednio: 12 000 zł, 9000 zł i 4000 zł).

Aby wziąć udział w konkursie, należy założyć konto użytkownika na portalu konkursowym Zabytkomania.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Przed zgłoszeniem pracy konkursowej na portalu należy ją opublikować na ogólnodostępnym portalu internetowym YouTube lub Vimeo oraz otagować ją hasłem #zabytkomania2020. Filmy i reportaże mogą trwać maksymalnie 5 minut, muszą być wykonane w jakości HD + wersji internetowej, format MPEG 4, MOV, MKV, WMV lub AVI.

Więcej informacji znajduje się na stronie Zabytkomanii oraz w dostępnym na niej regulaminie konkursu.