Jeszcze tylko do 8 listopada br. można się zgłosić w ramach XIII Ogólnopolskiego Konkursu Translatorskiego z Literatur Niemieckojęzycznych: Austriackiej i Szwajcarskiej.

Organizatorem inicjatywy jest Dom Literatury w Łodzi we współpracy z Oddziałem Łódzkim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Ambasadą Szwajcarii w Polsce oraz Austriackim Forum Kultury w Warszawie.

Na laureatów konkursu czekają nagrody finansowe i rzeczowe, a także zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich, które odbędą się w ramach XIV edycji łódzkiego Festiwalu Puls w grudniu 2020 r. Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne na język polski tekstów prozatorskich autorów z Austrii i Szwajcarii.

Konkurs skierowany jest do adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przetłumaczyć na język polski dwa teksty prozatorskie: Bettina Balàka Die Tauben von Brünn oraz Matthiasa Zschokke Ein neuer Nachbar.

Prace konkursowe należy przesłać w pliku .rtf, .doc lub .docx w formacie A4 drogą mailową na adres a.ch@gmail.com. Pliki powinny być opatrzone pseudonimem.