Jeszcze tylko do 8 listopada 2020 r. ukraińskie i zagraniczne instytucje kultury, ośrodki naukowe, galerie, muzea oraz stowarzyszenia twórcze mogą zgłaszać kandydatów do tego jednej z najbardziej prestiżowych wyróżnień artystycznych na Ukrainie.

Nagrodę Artystyczną im. Kazimierza Malewicza ustanowiono w 2008 r. z inicjatywy Jerzego Onucha, dyrektora Instytutu Polskiego w Kijowie oraz Wojciecha Krukowskiego, dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 130. rocznicę urodzin Kazimierza Malewicza w dowód pamięci i uznania dla urodzonego w Kijowie artysty o polskim rodowodzie. W 2018 r. do organizacji nagrody dołączył Instytut Adama Mickiewicza i Instytut Ukraiński.

Nagrodę przyznaje się raz na dwa lata artystom i artystkom pracującym w dziedzinie szeroko rozumianych sztuk wizualnych (w tym performans).

Kandydat do nagrody musi być:

  • w wieku do 40 lat i
  • urodzony w Ukrainie (nie ma natomiast znaczenia aktualne miejsce zamieszkania).

Nagroda jest wyrazem uznania laureatów za ich wkład w rozwój sztuki współczesnej. Spośród nadesłanych aplikacji jury wybiera trzech finalistów, których nazwiska zostaną opublikowane 20 listopada br. na stronach: Instytutu Polskiego w Kijowie, Instytutu Adama Mickiewicza, Instytutu UkraińskiegoCentrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Nazwisko laureata zostanie podane podczas uroczystego wręczenia nagrody, które odbędzie się 3 grudnia 2020 r. w Narodowym Muzeum Sztuki Ukrainy (NAMU) w Kijowie.

Laureat Nagrody Artystycznej im. Kazimierza Malewicza otrzyma:

  • nagrodę pieniężną 3000 euro brutto przyznawaną przez Instytut Polski w Kijowie;
  • trzymiesięczną w pełni finansowaną rezydencję artystyczną w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, która będzie miała miejsce od września do listopada 2021 r.

Z kolei finaliści nagrody wraz z przedstawicielami instytucji nominujących (po jednym z każdej) wezmą udział w wizycie studyjnej do Polski w 2021 r. Ponadto jeden z finalistów zostanie wyróżniony przez Kijowsko-Mohylańską Szkołę Biznesową i otrzyma m.in. możliwość zrealizowania wystawy na jej terenie.

Szczegółowa informacja o nagrodzie jest dostępna na stronie Instytutu Polskiego w Kijowie.