Do końca listopada br. trwa nabór zgłoszeń do X edycji programu stypendialnego Wyszehradzkich Rezydencji Literackich. Program jest inicjatywą Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, a jego operatorem — Stowarzyszenie Willa Decjusza. Projekt Wyszehradzkich Rezydencji Literackich odbywa się przy współpracy z Institut umění w Pradze, Literárne informačné centrum w Bratysławie oraz Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wsparcie pracy i mobilności Rezydentów Literackich oraz stworzenie platformy wymiany informacji. Program umożliwia także rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej.

Inicjatywa skierowane jest do pisarzy, poetów, tłumaczy literatury, krytyków, eseistów i dziennikarzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

W tegorocznej edycji 32 rezydentów literackich będzie mogło zrealizować własne projekty w czterech instytucjach goszczących tj. Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie lub Pradze. W wybranym przez siebie okresie: od 1 maja do 12 czerwca lub 1 września do 30 listopada 2021 r.

O stypendium mogą ubiegać się pisarze, poeci i tłumacze literaccy z co najmniej jedną publikacją książkową oraz eseiści, krytycy literaccy, publicyści i dziennikarze z co najmniej 3 publikacjami w gazetach, czasopismach lub mediach elektronicznych.

Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście oraz miesięczne dofinansowanie w wysokości od 1125 euro do 2250 euro brutto oraz wsparcie ze strony instytucji goszczącej w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań literackich, wywiadów i warsztatów, a także nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć aplikację, która jest dostępna na stronie Stowarzyszenia Willi Decjusza.