Jak informuje na swojej stronie internetowej Międzynarodowe Centrum Kultury, 16 listopada br. uruchomiono platformę OurWorldHeritage.

Jest to nie tylko świętowanie jubileuszu 50-lecia Konwencji Paryskiej z 1972 r., na mocy której powstała Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO, ale także odpowiedź na aktualne światowe wyzwania jak pandemia, światowy kryzys gospodarczy, wojny, katastrofy naturalne, naciski polityczne, niepohamowany rozwój oraz masowa turystyka. Jak podkreślają twórcy inicjatywy, dalsze skuteczne funkcjonowanie, a nawet sama idea ochrony Światowego Dziedzictwa, są zagrożone.

Celem globalnej platformy OurWorldHeritage ma być zapewnienie stosownego zabezpieczenia wszystkich miejsc z Listy UNESCO poprzez ponowne skupienie uwagi na pierwotnym celu konwencji, jakim jest ochrona, a nie jedynie promocja poprzez wpis liście. Inicjatorzy chcą pracować również na rzecz szerszego otwarcia na uczestnictwo obywateli, większej przejrzystości procesów decyzyjnych, polepszonego monitorowania ochrony miejsc z Listy UNESCO, a zwłaszcza miejsc znajdujących się w sytuacji krytycznej z powodu zmian globalnych, presji związanej z rozwojem, klęsk żywiołowych i konfliktów.

Inicjatywa OurWorldHeritage, której partnerem jest Międzynarodowe Centrum Kultury, jest otwarta na wszystkich zainteresowanych.

Szczegóły dotyczące organizacji można znaleźć na stronie OurWorldHeritage, a także na facebookowym profilu inicjatywy.

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO obejmuje już (dane do końca 2019 r.) 1121 wpisów w 165 państwach będących stronami Konwencji, w tym 869 obiektów dziedzictwa kulturowego, 213 przyrodniczego i 39 mieszanych, w tym 16 z Polski. Lista jest najbardziej rozpoznawalnym globalnym przedsięwzięciem w zakresie ochrony dóbr kultury, rozpowszechniającym ideę Dziedzictwa Światowego.