Jak informuje działające od 75 lat Polskie Wydawnictwo Muzyczne (PWM), działa już Polska Biblioteka Muzyczna (PBM). To portal, który umożliwia odkrywanie bogatej spuścizny PWM.

PWM jest największym wydawcą nut i książek o muzyce w Polsce, jest instytucją skutecznie promującą rodzimą twórczość muzyczną na świecie. PWM zgromadziło setki tysięcy materiałów o wielkiej wartości kulturowej.

W zbiorach Polskiej Biblioteki Muzycznej udostępniono online:

  • materiały nutowe utworów solowych, kameralnych i orkiestrowych,
  • dzieła od średniowiecza po współczesność reprezentujące różne style i gatunki, przeznaczone dla najmłodszych adeptów sztuki muzycznej, jak i dla profesjonalistów;
  • fotografie i grafiki prezentujące m.in. codzienne życie kompozytorów, takich jak Ignacy Jan Paderewski, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski oraz ich krewnych i bliskich;
  • ikonografie przedstawiające sceny z życia codziennego od XIX do I poł. XX w., panoramy miast, fotografie zabytków, budynków teatrów i oper, pałaców i zamków;
  • reprodukcje korespondencji, rękopisów muzycznych, afisze i programy koncertowe oraz wycinki prasowe odnoszące się do życia kulturalnego wspomnianego wyżej okresu.

W pierwszym etapie udostępnionych zostanie ponad 10 000 obiektów cyfrowych, a dostępność materiałów nutowych przeznaczonych do wypożyczenia będzie znacznie łatwiejsza. Jak zapewnia PWM, użytkownicy Polskiej Biblioteki Muzycznej będą mogli wykorzystać fragmenty utworów w swojej działalności naukowej i dydaktycznej.

Zarówno instytucje, jak i osoby prywatne — zawodowo związane z muzyką, ale i uczniowie, studenci, melomani — znajdą w Polskiej Bibliotece Muzycznej wartościowe i niedostępne wcześniej materiały. Polska Biblioteka Muzyczna powstała w ramach projektu Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.