Do 28 lutego 2021 r. trwa nabór projektów mobilności twórców i profesjonalistów sektora kultury w ramach drugiej edycji pilotażowego programu i-Portunus, który uruchomiono w ramach programu Kreatywna Europa.

O dofinansowanie projektów mobilności mogą ubiegać się artyści i pracownicy sektora kultury związani z dwoma obszarami:

  • muzyką,
  • przekładami literackimi.

Projekty mobilności można będzie zrealizować od 2 czerwca do 30 listopada 2021 r. W zależności od tego, czy zagrożenie epidemiczne ustanie i zostanie przywrócona możliwość realizacji wyjazdów, mobilności mogą trwać od 7 do 60 dni. Maksymalne dofinansowanie na osobę wynosi 3000 euro.

Planowane też jest otwarcie kolejnych naborów mobilności w obszarze:

  • architektury — od 15 stycznia 2021 r.,
  • muzyki i dziedzictwa kulturowego — od 15 lutego 2021 r.

i-Portunus to pilotażowy program mobilności twórców i profesjonalistów sektora kultury realizowany w ramach programu Kreatywna Europa 2014–2020. Ze względu na pandemię COVID-19 program powraca z opóźnieniem — początkowo uruchomienie drugiej edycji pilotażu planowane było na wiosnę 2020 r.

Program mobilności i-Portunus wdrażany jest przez dwie grupy instytucji:

  • Goethe-Institut, Institut Français oraz fundacja Izolyatsia — realizują program mobilności indywidualnych i grupowych (do 5 osób) dla twórców i pracowników sektora kultury,
  • European Cultural Foundation wraz z partnerami wdrażać będzie program mobilności oparty na sieci instytucji goszczących.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na anglojęzycznej stronie internetowej programu i-Portunus.