Do 28 lutego 2021 r. można się zgłaszać do Nagrody Ambasador Nowej Europy, której organizatorem jest Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą publikację wydaną w języku polskim, która w sposób nowatorski przedstawia historyczne procesy lub aktualne doświadczenia Europejczyków, obserwowane z poziomu relacji społecznych i aktywności obywatelskich zachodzących w obszarach kultury, edukacji, polityki i gospodarki. Jak wynika z regulaminu konkursu, opublikowanego na stronie internetowej ECS, publikacja powinna być wydana w 2020 r., w języku polskim i przez polskie wydawnictwo.

Za rok wydania uznaje się również wznowienia, wydania kolejne, wydania uzupełnione i poprawione.

Każdy wydawca może zgłosić do konkursu nieograniczoną liczbę tytułów wydanych w 2020 r. Tożsamość narodowa autora, który musi być osobą żyjącą, nie stanowi kryterium oceny zgłaszanych publikacji.

Zgłaszane do konkursu publikacje mogą obejmować różnorodne formy wydawnicze i literackie (reportaże, eseistyka, biografie, beletrystyka, książki naukowe i popularnonaukowe — historyczne i politologiczne; również wydawnictwa w postaci komiksów). Z konkursu wyłączone zostają przewodniki turystyczne, wydawnictwa albumowe i krajoznawcze.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. wybranie przez kapitułę konkursu spośród zgłoszonych książek pięciu nominacji oraz ogłoszenie ich najpóźniej do trzeciego kwartału roku następnego po roku, za który przyznawana jest nagroda;
  2. wybór laureata (autora lub współautorów i wydawcy wybranej publikacji) spośród wybranych nominacji oraz wręczenie nagrody. Ogłoszenie laureata następuje niezwłocznie po wyłonieniu przez kapitułę zwycięskiej publikacji spośród książek nominowanych.

Tytuł Ambasador Nowej Europy, medale oraz dyplom otrzymuje autor (autorzy) nagrodzonej publikacji oraz jej wydawca.

Do każdego zgłoszenia (dostępnego na stronie ECS) należy dołączyć sześć egzemplarzy zgłaszanego tytułu. Publikacje wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wysłać na adres Europejskiego Centrum Solidarności z dopiskiem: Ambasador Nowej Europy.