Do końca marca br. trwa nabór referatów na 6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, którego celem jest omówienie i analiza powiązań i wzajemnych zależności między dziedzictwem a rozwojem. Organizatorem tej odbywającej się co dwa lata inicjatywy jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Forum skupi uwagę na zaprezentowaniu nowych, możliwych do wdrożenia narzędzi i polityk, które odpowiadają wyzwaniom, przed jakimi obecnie stoi Europa. Wydarzenie towarzyszy 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej.

Do zgłaszania propozycji 20-minutowych referatów zaproszeni są profesjonaliści z różnych dziedzin (np. historii sztuki, architektury, historii, kulturoznawstwa, heritologii, z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem, socjologii, konserwatorstwa, ekonomii i zarządzania).

Referaty powinny poruszać następujące tematy:

  • dziedzictwo i postwzrost,
  • dziedzictwo i integracja społeczna,
  • dziedzictwo i odnowa miast,
  • dziedzictwo i katastrofa klimatyczna,
  • dziedzictwo i adaptacja.

Do propozycji prezentacji należy dołączyć krótką notkę biograficzną, nazwę reprezentowanej instytucji oraz streszczenie referatu w języku angielskim o długości maksymalnie 150 słów.

Weryfikacja złożonych zgłoszeń i potwierdzenie zakwalifikowania się do projektu zostaną wysłane do 30 kwietnia br.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej konferencja zostanie zorganizowana w tradycyjnej formie w siedzibie MCK w Krakowie albo w sposób hybrydowy.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim, a po niej zostanie wydana recenzowana publikacja.

Jak podsumowuje MCK, konferencja to interdyscyplinarna platforma spotkań i dyskusji na temat relacji między przeszłością a teraźniejszością, oparta na szerokim rozumieniu dziedzictwa.

Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego V4, w skład której wchodzą Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Kancelaria Premiera Węgier, Rada ds. Zabytków Republiki Słowackiej oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.