Koziołek to nieoficjalna nazwa Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. „Mądra głowa” to hasło przewodnie towarzyszące tegorocznej, już 28. edycji konkursu, którego organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu.

Laureat otrzyma pamiątkową statuetkę Koziołka Matołka, dyplom honorowy oraz nagrodę pieniężną.

Jak wynika z informacji zawartej na stronie internetowej organizatora, „Mądra głowa” jest tu symbolem zdobywania wiedzy, a także jej tworzenia. To synonim działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych i jednocześnie tworzenia narzędzi dla nauczycieli, bibliotekarzy i edukatorów do skutecznego promowania najlepszych polskich publikacji dla najważniejszych odbiorców — dla dzieci. Nadrzędnym celem projektu jest promocja czytelnictwa oraz najlepszej polskiej literatury dziecięcej wśród młodych czytelników, rodziców (opiekunów), nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury. W ramach konkursu promowane są książki spełniające rygorystyczne kryteria oceny zarówno pod względem literackim, jak i ich przesłania, a także zgodności z radosną wizją twórczości dla dzieci patrona konkursu.

Jak wynika z regulaminu, nagrodę przyznaje się polskiemu, żyjącemu autorowi za książkę literacką (a więc nie popularnonaukową ani edukacyjną), która:

  • adresowana jest do dzieci od 8. do 11. roku życia oraz
  • została opublikowana po raz pierwszy w roku poprzedzającym kolejną edycję nagrody, tj. w 2020 r. (za książkę opublikowaną po raz pierwszy nie uznaje się nowych antologii opublikowanych wcześniej w różnych źródłach utworów).

Jury ocenia książki pod kątem wysokich walorów literackich, językowych, graficznych i edytorskich, a także ciekawego oraz oryginalnego pomysłu. Pożądane są utwory:

  • pogodne, nasycone humorem i optymizmem,
  • kontynuujące tradycje pisarskie patrona nagrody,
  • mające wpływ na kształtowanie tożsamości kulturowej i narodowej, będącej źródłem wiedzy,
  • wpisujące się we wrażliwość i potrzeby współczesnych odbiorców,
  • służące wprowadzeniu w czytanie.

Książki do nagrody mogą zgłaszać wydawcy, biblioteki, autorzy oraz inne zainteresowane osoby i instytucje, przesyłając wypełniony formularz wraz z 5 egzemplarzy każdego typowanego tytułu na adres organizatora: Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego Galeria Książki, ul. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim, z dopiskiem: CLD Nagroda Literacka.

Termin nadsyłania książek i zgłoszeń upływa 15 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wyłonienie zwycięzców przebiega w następujący sposób:

  • weryfikacja zgłoszonych książek pod względem zgodności z regulaminem,
  • ocena książek przez jury,
  • wybór i ogłoszenie 10 książek nominowanych (w tym jednego zwycięzcy i dwóch wyróżnionych publikacji).