Do końca lutego m.in. instytucje kultury mogą zgłaszać książki do Nagrody Żółtej Ciżemki, której organizatorem od 2017 r. jest Biblioteka Kraków.

Celem inicjatywy jest uhonorowanie najpiękniejszych i najbardziej wartościowych polskich książek adresowanych do dzieci i młodzieży. Do rozdania jest 25 000 zł. Kandydatów do nagrody zgłaszają także czytelnicy, związki twórcze, wydawcy, księgarze, bibliotekarze, a także członkowie kapituły nagrody.

Jak wynika z regulaminu konkursu dostępnego na stronie internetowej organizatora, nagroda przyznawana jest za wydaną książkę (tekst, ilustrację bądź grafikę) żyjącego autora w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Można do niej zgłaszać tylko pierwsze wydania dzieł, a także książki, których część lub części zostały opublikowane w innym wydaniu niż zwartym (książkowym). Należy zgłaszać książki żyjących autorów (tekstu, ilustracji bądź grafiki).

Laureatami nagrody mogą zostać: pisarz tworzący w języku polskim, ilustrator książki bądź grafik opracowujący szatę graficzną książki.

Książki do nagrody zgłasza się w formie pisemnej: listownie, osobiście w siedzibie organizatora lub pocztą elektroniczną na adres anna.gregorczyk@biblioteka.krakow.pl, a następnie dostarcza 1-5 egzemplarzy na adres: Biblioteka Kraków, plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków; z dopiskiem: Nagroda Żółtej Ciżemki.

Wydawca może zgłosić do 5 książek, a pozostali zgłaszający — tylko jedną książkę.

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • weryfikacji zgłoszonych książek pod względem zgodności z regulaminem nagrody;
  • wytypowania pięciu książek do etapu finałowego;
  • przyznania nagrody — do 31 grudnia br.

Osoby nagrodzone są niezwłocznie informowane o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.

Informacja o nagrodzonych książkach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki Kraków, portalu Kraków Czyta, profilu Biblioteki Kraków na Facebooku, plakatach, zaproszeniach oraz innych materiałach promocyjnych.