Ten rok to czas wielkich rocznic gigantów polskiej literatury. Posłowie zdecydowali, że czterech spośród nich stało się oficjalnymi patronami roku 2021.

Z uchwał sejmu z 27 listopada 2020 r. wynika, że są to:

  • Stanisław Lem — najwybitniejszy przedstawiciel polskiej fantastyki i jeden z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, w 100. rocznicę urodzin. Jak podkreślono w uchwale, jego powieści i opowiadania, zaliczane do kanonu literatury światowej, przetłumaczono na ponad czterdzieści języków i wydano — jak dotąd — w nakładzie 30 mln egzemplarzy. Solaris, Głos Pana, Cyberiada, Kongres futurologiczny, Filozofia przypadku, Dzienniki gwiazdowe czy Bajki robotów inspirowały i po dziś dzień inspirują twórców, pisarzy oraz artystów kina i teatru. Ekranizacje jego utworów należą do jednych z najbardziej znanych filmów światowego kina, a motywy z twórczości Lema zadomowiły się w kulturze masowej. Wysoko cenione są jego publikacje o charakterze popularnonaukowym i publicystycznym, dotyczące filozofii nauki, estetyki i krytyki literackiej (M.P. z 2020 r. poz. 1181);
  • Tadeusz Różewicz — wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, w 100. rocznicę urodzin. Z uchwały wynika, że zmienił polską poezję, stworzył jej nową formę. Ambasador polszczyzny. Poeta przełomu, głęboko związany z losem pokolenia wojennego. Po przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny, Holocaustu, stworzył nowy język poezji. Mam dwadzieścia cztery lata/ ocalałem/ prowadzony na rzeź — pisał w wierszu Ocalony, poszukując nowego ładu etycznego. Wnikliwy obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka — bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata, jak i rozdarcie współczesnego człowieka. Wybitny dramaturg. Teatr Różewicza jest teatrem fragmentarycznym, realistycznym, teatrem absurdu (M.P. z 2020 r. poz. 1182);
  • Cyprian Kamil Norwid — poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta sztuk pięknych i myśliciel, w 200. rocznicę urodzin. W uchwale zaznaczono, że odwoływał się do narodowej i europejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem oraz krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. Patriotyzm podnosił do rangi najwyższej wartości. Podobnie ujmował jako świadomy oraz głęboko wierzący katolik kwestie etyczne, filozoficzne oraz teologiczne. Stale interesował go człowiek, na nim skupiał swą poetycką i artystyczną uwagę (M.P. z 2020 r. poz. 1163);
  • Krzysztof Kamil Baczyński — obok Tadeusza Gajcego, najwybitniejszy przedstawiciel poetów pokolenia Kolumbów — pokolenia, które swoje życie poświęciło ojczyźnie, w 100. rocznicę urodzin. W uchwale wskazano, że poeta rozumiał, że okres okupacji niemieckiej jest czasem, w którym młodzież musi czynnie uczestniczyć w działaniach mających na celu odzyskanie niepodległości przez Polskę. Przez historyków literatury uważany jest za jednego z największych polskich poetów. Poezja, którą intensywnie tworzył zaledwie przez kilka lat, jest dowodem jego wybitnego talentu. Poeta w swoich wierszach mówi o sprawach ważnych i ponadczasowych, takich jak wierność, miłość, ojczyzna, ale też pokazuje tragiczną stronę ludzkiego życia, związaną z koniecznością wyboru, poświęceniem i strachem przed śmiercią (M.P. z 2020 r. poz. 1162).

Posłowie zdecydowali także, że rok 2021 będzie rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego (M.P. z 2020 r. poz. 1169) oraz rokiem Konstytucji 3 maja (M.P. z 2020 r. poz. 1180).